#FACT_CHECK

உண்மை செய்திக்கும், போலிச் செய்திக்கும் இடையேயான வித்தியாசத்தை அடையாளம் காண்பதற்கு நாம் சிரமப்படும் அளவுக்கு, நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து, உலகம் முழுவதும் பூதாகரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி வரும் போலிச் செய்திகளுக்கெதிரான “ஊடகம் 360″இன் ஒரு சிறிய முயற்சியே இந்த #FACT_CHECK